På elavdelningen säljer vi installationsmaterial, bland annat allt som krävs för att koppla elanslutningen till bordslampan. Vi rådgiver dig om allt det tekniska inom elbranschen. Vi säljer t.ex. MMJ-elkablar i meterpris och erbjuder endast på prisvärdiga och typgodkända varumärken.

 

 Tag kontakt!

stefan.sundman@kastendahl.fi

mari.oksanen@kastendahl.fi