Öppethållningstider: Mån-fre 07-17

Elavdelningen: Mån-fre 07-16

Industrivägen 24, 06150, Borgå
Tel. (019) 529 6000
E-post: förnamn.efternamn@kastendahl.fi

Verkställande Direktör
Gina Sundman

Installationschef
Joel Hägglund

Avdelningschef (El)
Stefan Sundman

Elförsäljare
Mari Oksanen

VVS-försäljare
Fredrik Weckström