Vi gör följande installationer i både gamla och nya byggen:

VVS-monteringar

Bergvärme

Luftvattenvärme

Oljebrännarservice

Varmvattenberedare

WC-installation

Ventilation

Tag kontakt!
joel.hagglund@kastendahl.fi